ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 22 Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο τριών μηνών

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 22

Μη καταβολή της πρόσθετης εισφοράς στο ΓεΣΥ για περίοδο τριών μηνών ενόψει του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης για την αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού

Κατόπιν της ψήφισης από την Βουλή των Αντιπροσώπων στις 27/3/2020 του Προγράμματος Δημοσιονομικής Στήριξης στα πλαίσια της αντιμετώπισης των οικονομικών επιπτώσεων του κορωνοϊού και ειδικότερα της απόφασης για τη μη καταβολή της αυξημένης εισφοράς στο ΓΕΣΥ για περίοδο τριών μηνών, η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις μέλη της ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών τα ποσοστά εισφορών στο ΓεΣΥ διαμορφώνονται ως ακολούθως:

Ποσοστά εισφορών 1/3/2020

31/3/2020

1/4/2020

30/6/2020

1/7/2020

και μετά

Μισθωτοί 2.65% 1.70% 2.65%
Εργοδότες 2.90% 1.85% 2.90%
Αυτοτελώς εργαζόμενοι 4.00% 2.55% 4.00%
Συνταξιούχοι 2.65% 1.70% 2.65%
Αξιωματούχοι 2.65% 1.70% 2.65%
Πρόσωπα υπεύθυνα για την καταβολή των αποδοχών σε αξιωματούχους 2.90% 1.85% 2.90%
Εισοδηματίες 2.65% 1.70% 2.65%
Πάγιο Ταμείο (Κράτος) 4.70% 1.65% 4.70%

 

Σε περίπτωση που επιχειρήσεις/εργοδότες έχουν προβεί στην εφαρμογή των μειωμένων συντελεστών κατά τον μήνα Μάρτιο 2020, τότε για αυτές τις περιπτώσεις μόνον, η περίοδος εφαρμογής των μειωμένων συντελεστών καθορίζεται η 1 Μαρτίου 2020 μέχρι 31 Μαΐου 2020.  Νοείται ότι στις περιπτώσεις που δεν έχουν εφαρμοστεί μειωμένοι συντελεστές κατά τον μήνα Μάρτιο  2020,   τότε   η   περίοδος   εφαρμογής  των  μειωμένων  συντελεστών  καθορίζεται  η  1 Απριλίου – 30 Ιουνίου.

ΝΕΑ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ – ΑΡΙΘΜΟΣ 22