ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μισθώσεις Σκαφών Αναψυχής

Επισυνάπτεται Εγκύκλιος του Τμήματος Φορολογίας του Υπουργείου Οικονομικών, με θέμα την εγγραφή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον επιχειρηματικό τομέα με αντικείμενο τη μίσθωση σκαφών αναψυχής.

Για τυχόν απορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Έφορο Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη, στο email commissioner@tax.mof.gov.cy , τηλ.22601902, φαξ 22660484.