ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μηδενικός ΦΠΑ για Διαγνωστικά Ιατροτεχνολογικά Προϊόντα και Εμβόλια για COVID-19

Επισυνάπτεται εγκύκλιος του Τμήματος Τελωνείων αναφορικά με την επιβολή μηδενικού ΦΠΑ για την παράδοση διαγνωστικών ιατροτεχνολογικων προϊόντων invitro και εμβολίων που σχετίζονται με διάγνωση της νόσου COVID-19 ή τον εμβολιασμό που σχετίζεται με την νόσο COVID-19.

Τμήμα Φορολογίας – Εγκύκλιος Φ(33)