ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Μεταστέγαση Επαρχιακών Γραφείων Λευκωσίας και Τομέα VIMA

Το Τμήμα Φορολογίας ενημερώνει ότι, τα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Φορολογίας Λευκωσίας (Άμεσης Φορολογίας και Φ.Π.Α.), το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων Λευκωσίας και ο Τομέας VIMA θα είναι κλειστά από την Παρασκευή 20/11/2020 μέχρι και τη Τετάρτη 25/11/2020 λόγω μεταστέγασης τους σε νέα γραφεία, στη Λεωφόρο Τσερίου 2 στο Στρόβολο.

Τις μέρες αυτές, το κοινό μπορεί να εξυπηρετείται τηλεφωνικά από τα Επαρχιακά Γραφεία Λεμεσού, Λάρνακας, Αμμοχώστου και Πάφου.

Πληρωμές για οφειλόμενους φόρους μπορούν να πραγματοποιηθούν μέσω της Φορολογικής Πύλης του Τμήματος Φορολογίας, ενώ η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων συνεχίζει να πραγματοποιείται μέσω της Υπηρεσίας TAXISnet χωρίς κανένα πρόβλημα.