ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR CYPRUS)

Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη Cyprus Network for Corporate Social Responsibility (CSR CYPRUS)

Σύντομο προφίλ Συνδέσμου:
Κυριότερος σκοπός του Συνδέσμου είναι η προώθηση, ανάπτυξη και εφαρμογή της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και η προβολή της τόσο προς την επιχειρηματική κοινότητα, όσο και προς το κοινωνικό περιβάλλον με στόχο την ισόρροπη επίτευξη κερδοφορίας και βιώσιμης ανάπτυξης.

Μεταξύ άλλων, ο Σύνδεσμος αναπτύσσει δράσεις για την ανάδειξη και αξιοποίηση εμπειριών και καλών πρακτικών ΕΚΕ και συμμετέχει σε ευρωπαϊκές και άλλες διεθνείς σχετικές οργανώσεις.

Διοικητικό Συμβούλιο:
Πρόεδρος: Δρ. Αλέξανδρος Αντωναράς
Αντιπρόεδρος: κ. Θεόδουλος Μακρυγιάννης
Γραμματέας: κα Χριστίνα Κοκκάλου
Μέλος: κα Μαρία Κουρούπη
Μέλος: κα Παγώνα Λίγγου
Μέλος: κ. Σοφούλης Νικολάου
Μέλος: κα Έλλη Ιωαννίδου
Μέλος: κ. Ανδρέας Σαββίδης

Αρμόδιο στέλεχος ΟΕΒ/επικοινωνία:
Θεόδωρος Τζιοβάνη, Λειτουργός Εργασιακών Σχέσεων
& Κοινωνικής Πολιτικής
τηλ. 22 665102, ext. 304
email: thgiovanni[@]oeb.org.cy