ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος, Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος

Τετάρτη 24 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μάριος Παπαγεωργίου