ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 10.50 π.μ.

Θέματα: Ο περί Επικίνδυνων Μολυσματικών Ασθενειών Νόμος του 2021. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί