ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέματα: 1. O περι Εγγραφής Φυσιοθεραπευτών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περι Εγγραφής Λογοπαθολόγων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα ορισθεί