ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 27 Ιουνίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Συντηρούμενα Τέκνα Δικαιούχου Ηλικίας άνω των 21 Ετών και Απόδειξη Συνήθους Διαμονής) Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – θα ορισθεί