ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020 και ώρα 10.30 π.μ.

Θέματα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Άλλοι Επαγγελματίες Υγείας) Κανονισμοί του 2020. Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Νοσηλευτές και Μαίες) Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί