ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας, Παρασκευή 3 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Υγείας

Παρασκευή 3 Μαίου 2019 και ώρα 10.00 π.μ.

Θέμα: Οι περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Εργαστήρια) Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Θα ορισθεί