ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέμα: Η λειτουργία Τμημάτων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου