ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως

Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέμα: Εξέταση της λειτουργίας των θεσμών της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί