ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί Ελέγχου της Ρύπανσης της Ατμόσφαιρας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους