ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 8 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 8 Μαίου 2019 και  ώρα 12.00 μ.

Θέματα: Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019. Οι περί Διαχείρισης των Αποβλήτων της Εξορυκτικής Βιομηχανίας Κανονισμοί του 2019

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Παναγιώτης Καστανιάς