ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 4 Μαρτίου 2020 και ώρα 12.00 μ.

Θέμα: Ο περί της Ρύθμισης της Διανομής Διαφημιστικού Υλικού Νόμος του 2016.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μαρκέλλα Παπανικολάου