ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.50 π.μ.

Θέματα: Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί