ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος, Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Περιβάλλοντος

Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.40 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Συσκευασιών και Αποβλήτων Συσκευασιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Αποβλήτων(Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Μάριος Παπαγεωργίου