ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πειβάλλοντος, Τετάρτη 27 Μαίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Πειβάλλοντος

Τετάρτη 27 Μαίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Θέσπισης Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Αερίων του Θερμοκηπίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Ανθή Χαραλάμπους