ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέμα:  Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται στην εκτέλεση των κατασκευαστικών έργων ανάπτυξης της λεωφόρου Μακαρίου στη Λευκωσία, καθώς και το αυξημένο κόστος υλοποίησης των έργων αυτών.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ  – Κυριάκος Αγγελίδης