ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών

Πέμπτη 11 Ιουλίου 2019 και ώρα 9.30 π.μ.

Θέμα: Η απόφαση για μετατροπή του κτηρίου του Φιλοξένια σε Δικαστήριο, σε συνάρτηση με τις ελλείψεις σε υποδομές και εξοπλισμό του Ανώτερου Ξενοδοχιακού Ινστιτούτου Κύπρου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης