ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού, Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας και Πολιτισμού

Τετάρτη 13 Μαρτίου 2019 και ώρα 9.15 π.μ.

Θέμα: Ενημέρωση της Επιτροπής όσον αφορά τις συνέπειες του Brexit σε θέματα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και ειδικότερα οι αναγκαίες ενέργειες που πρέπει να γίνουν όσον αφορά υφιστάμενες εκπαιδευτικές συνεργασίες/ συμφωνίες μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Κύπρου και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων του Ηνωμένου Βασιλείου.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης