ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Πέμπτη 5 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.45 π.μ.

Θέμα:  Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου