ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020 και ώρα 10.40 π.μ.

Θέματα: Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου