ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού, Δευτέρα 19 Απριλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προϋπολογισμού

Δευτέρα 19 Απριλίου 2021 και ώρα 9.15 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί