ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Δευτέρα 13 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.25 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Ίδρυσης Υφυπουργείου Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Διορισμού Υφυπουργού παρά τω Προέδρω σε θέματα Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης