ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού, Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 12.00 μ.

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και Προυπολογισμού

Δευτέρα 11 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 9.15 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Έκδοσης Κυβερνητικών Εγγυήσεων προς Πιστωτικά Ιδρύματα για την Παραχώρηση Δανείων σε Επιχειρήσεις και Αυτοτελώς Εργαζομένους (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου