ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τρίτη 9 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τρίτη 9 Ιουλίου 2019 και ώρα 11.30 π.μ.

Θέμα: Ο περί Ενοικιοστασίου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης