ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Τετάρτη 10 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 8.30 π.μ.

Θέματα: Ο περί Εμπορικού Δικαστηρίου και Ναυτοδικείου Νόμος του 2019. Ο περί Δικαστηρίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου