ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 11.50 π.μ.

Θέμα: Ο περί των Τεχνιτών Οχημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ –  Κυριάκος Αγγελίδης