ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παρασκευή 5 Ιουλίου 2019 και ώρα 8.30 π.μ.

Θέματα: 1. O περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. 2. Ο περί Οδικής Ασφάλειας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 3. Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός)Νόμος του 2019. 4. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεωε Αδικημάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 5. Ο περί Εξωδίκου Ρυθμίσεως Αδικημάτων (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2019. 6. Ο περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων (Ασφάλιση Ευθύνης Έναντι Τρίτου) (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 7. Ο περί Ποινικού Κώδικα (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019. 8. Οι περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων και Τροχαίας Κινήσεως (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης