ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 31 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παρασκευή 31 Μαίου 2019 και ώρα 8.40 π.μ.

Θέμα: Οι περί Ηλεκτρισμού (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019. (Αρ. Φακ.23.03.056.056-2019). Τροποποποίηση των προσόντων για απόκτηση πιστοποιητικού ικανότητας Συντηρητή Ηλεκτροσυσκευών (Δευτέρας Τάξης) και Εργολήπτη Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων .

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Έλενα Γρηγορίου