ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων

Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέματα: 1) Ο περί της Αρχικής Επιμόρφωσης και της Περιοδικής Κατάρτισης των Οδηγών Ορισμένων Οδικών Οχημάτων τα οποία χρησιμοποιούνται για τη Μεταφορά Εμπορευμάτων ή Επιβατών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2) Ο περί Άδειας Οδήγησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης