ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών, Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών

Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης