ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών και Ευρωπαικών Υποθέσεων

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.40 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Συνολικής Οικονομικής και Εμπορικής Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαικής Ένωσης και των Κρατών Μελών της, αφενός και του Καναδά, αφετέρου, (Κυρωτικός) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης