ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 10.45 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης