ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Διευκόλυνσης των Επενδύσεων Νόμος του 2019

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Αντώνης Φραγκούδης