ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών, Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εσωτερικών

Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 10.15 π.μ.

Θέμα:  Ο περί  Δημόσιων Κολυμβητικών Δεξαμενών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ: Θα ορισθεί