ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Τρίτη 19 Μαρτίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας

Τρίτη 19 Μαρτίου 2019 και ώρα 11.00 π.μ.

Θέματα: Ο περί της Απόκτησης και Διατήρησης Δικαιωμάτων Συμπληρωματικής Συνταξιοδότησης Νόμος του 2019. Οι περί της Προστασίας των Νέων κατά την Απασχόληση (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2019

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χ»Καλλής