ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Εγγραφής Φωτογράφων Νόμος του 2012. Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου