ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέμα: Ο περί Εργοδοτουμένων στην Οικοδομική Βιομηχανία (Βασικοί όροι Υπηρεσίας) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Γιώργος Χατζηκαλλής