ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 23 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας , Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 23 Ιουνίου 2020 και ώρα 11.05  π.μ.

Θέματα:  1. Ο περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου