ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.15 π.μ.

Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πορεία των σχεδίων στήριξης μισθωτών, αυτοεργοδοτουμένων και επιχειρήσεων. 2) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες αυτοτελώς εργαζομένων και μικρών επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να επηρεάζεται σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τρόποι αντιμετώπισης τους. 3) Ο περί Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου