ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 11.35 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περι Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 2. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2020. 3. Ο περί Απόσπασης Εργαζομένων το Πλαίσιο Παροχής Υπηρεσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 4. Ο περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. 5. Οι περί Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί του 2020. 6. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Εγκατάσταση, Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Εγκαταστάσεων Υγραερίου) Κανονισμοί του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Πολύβιος Πολυβίου