ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 11.10 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί Εργοστασίων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021. 2 Οι περί Οικοδομών και Έργων Μηχανικών Κατασκευών (Ασφάλεια, Υγεία και Ευημερία ) (Καταργητικοί) Κανονισμοί του 2021. 3. Οι περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Λειτουργία, Συντήρηση και Έλεγχος Ανυψωτικών Μηχανημάτων) Κανονισμοί του 2021. Οι περί Διαχείρισης Θεμάτων Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Κανονισμοί του 2021. Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) Νόμος του 2020. Ο περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας (Τροποποιητικός) (Αρ.5) Νόμος του 2020.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ- Πολύβιος Πολυβίου