ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τρίτη 14 Ιουλίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τρίτη 14 Ιουλίου 2020 και ώρα 11.05 π.μ.

Θέματα: 1) Ενημέρωση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων απο την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για την πορεία των σχεδίων στήριξης μισθωτών, αυτοεργοδοτουμένων και επιχειρήσεων. 2) Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κατηγορίες αυτοτελώς και μικρών επιχειρήσεων των οποίων ο κύκλος εργασιών συνεχίζει να επηρεάζει σημαντικά εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 και των περιοριστικών μέτρων που περιλαμβάνονται στα σχετικά διατάγματα του Υπουργείου Υγείας και τρόποι αντιμετώπισης τους. 3) α) Η συμβολή των Σχεδίων Απασχόλησης στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. β) Τα σχέδια για την εργοδότηση νέων πτυχιούχων σε επιχειρήσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην αγορά εργασίας λόγω της αναστολής των εργασιών αρκετών επιχειρήσεων. 4) α) Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2018. β) Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 2018.  γ) Ο περί Κατωτάτου Ορίου Μισθών (Τροποποιητικός) (Αρ.2) Νόμος του 2018. δ) Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου (Τροποποιητικός) (Αρ.3) Νόμος του 2015. ε) Τα προβλήματα των μονογονεικών οικογενειών και η ανάγκη λήψης μέτρων απο το κράτος για στήριξη.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ –  Πολύβιος Πολυβίου