ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Πέμπτη 22 Απρλίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρα 9.00 π.μ.

Θέμα: Ο περί της Εργασίας μέσω Επιχείρησης Προσωρινής Απασχόλησης (Τροποποιητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί