ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 9 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 9.10 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί της Σήμανσης της Ενεργειακής Απόδοσης,  της Κατανάλωσης Ενέργειας και Λοιπών Πόρων απο το Συνδεόμενα με την Ενέργεια Προιόντα κατα την χρήση τους, Νόμος του 2020. 2. Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών Νόμος του 2021. 3. Ο περί της Κυκλοφορίας στην Αγορά και της Χρήσης Πρόδρομων Ουσιών Εκρηκτικών Υλών (Καταργητικός) Νόμος του 2021.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Θα ορισθεί