ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 7 Μαίου 2019

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 7 Μαίου 2019 και ώρα 9.10 π.μ.

Θέματα: 1. Ο περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2019.  2. Ο περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Επιχειρηματικές Συμβάσεις Νόμος  του 2019

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Κυριάκος Αγγελίδης