ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Τρίτη 30 Ιουνίου 2020

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τρίτη 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 9.50 π.μ.

Θέματα: Η ανάληψη δράσεων απο το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση παραδοσιακών κυπριακών προιόντων σε αγορές του εξωτερικού. Η αναγκαιότητα στήριξης και προώθησης κυπριακών επιχειρήσεων, κυπριακών υπηρεσιών και κυπριακών προιόντων. Τα προβλήματα που παρουσιάζονται στην εμπορία και προώθηση των κυπριακών κρασιών στην ντόπια και ξένη αγορά και τρόποι αντιμρτώπισης και επίλυσης τους.

Εκπρόσωπος ΟΕΒ – Μιχάλης Γρηγορίου